HelloFresh Logo
HelloFresh Logo

25%* lägre koldioxidutsläpp än måltider från mataffären.


Middagar från HelloFresh ger 25%* mindre koldioxidutsläpp än samma middagar tillagade med ingredienser köpta i mataffären.

*På en global nivå. Nationella nivåer varierar.


Middagar från HelloFresh ger 25%* mindre koldioxidutsläpp än samma middagar tillagade med ingredienser köpta i mataffären.

*På en global nivå. Nationella nivåer varierar.

Vår korta leveranskedja

Ingredienserna i våra matkassar är den överlägset största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp i vår leveranskedja idag. Till skillnad från mataffärer och leveranstjänster från restauranger har HelloFresh en väldigt kort leveranskedja. Vi eliminerar onödiga stopp längs vägen hem till dig och väljer lokala varor när det är möjligt.Det betyder bland annat att ingredienserna transporteras mycket kortare för att nå din dörr och att vi undviker matsvinn då mindre mat riskerar att förstöras under transporten.

25%* lägre koldioxidutsläpp än måltider från mataffären

Baserat på en livscykelanalys (ISO 14040 LCA), genomförd på uppdrag av HelloFresh, som färdigställdes i april 2022 av hållbarhetskonsulten Quantis, ser vi att måltider från HelloFresh har lägre utsläpp än liknande måltider levererade från restauranger eller som är lagade med varor från mataffären. Studien visar att koldioxidutsläpp från HelloFresh-måltider är, globalt sett, i genomsnitt 25% lägre än en liknande måltid gjord med ingredienser köpta från mataffären och 5,5% lägre utsläpp än en måltid som levereras från en restaurang.

*På en global nivå. Nationella nivåer varierar.

Vår korta leveranskedja

Ingredienserna i våra matkassar är den överlägset största bidragande faktorn till koldioxidutsläpp i vår leveranskedja idag. Till skillnad från mataffärer och leveranstjänster från restauranger har HelloFresh en väldigt kort leveranskedja. Vi eliminerar onödiga stopp längs vägen hem till dig och väljer lokala varor när det är möjligt.Det betyder bland annat att ingredienserna transporteras mycket kortare för att nå din dörr och att vi undviker matsvinn då mindre mat riskerar att förstöras under transporten.

25%* lägre koldioxidutsläpp än måltider från mataffären

Baserat på en livscykelanalys (ISO 14040 LCA), genomförd på uppdrag av HelloFresh, som färdigställdes i april 2022 av hållbarhetskonsulten Quantis, ser vi att måltider från HelloFresh har lägre utsläpp än liknande måltider levererade från restauranger eller som är lagade med varor från mataffären. Studien visar att koldioxidutsläpp från HelloFresh-måltider är, globalt sett, i genomsnitt 25% lägre än en liknande måltid gjord med ingredienser köpta från mataffären och 5,5% lägre utsläpp än en måltid som levereras från en restaurang.

*På en global nivå. Nationella nivåer varierar.

Vad är en livscykelanalys (LCA)?

Vad är en livscykelanalys (LCA)?

HelloFresh har beställt en referensgranskad livscykelanalys enligt ISO 14040-standarden som visar att matlagning med HelloFresh ger mindre koldioxidutsläpp än både mat levererad från restauranger och matlagning med ingredienser från mataffären.

Studien undersökte alla steg av livscykeln och baserades på en analys av HelloFreshs måltidskassar från tre olika proteinkategorier (nötkött, kyckling och vegetariskt) på fyra regionala marknader som representerar 80% av HelloFreshs totala årsvolym för 2020:

- Belgien, Nederländerna och Luxemburg;

- Tyskland och Österrike;

- USA;

- Australien.


Vad är livscykelanalysens omfattning?

Vad är livscykelanalysens omfattning?

Studien jämförde miljöpåverkan från måltider lagade av ingredienser köpta från mataffären och med liknande måltider levererade från restauranger. Studien omfattar hela livscykeln, från produktionen av måltidernas ingredienser till förpackningsmaterial och verksamhetens dagliga avfallshantering.


På alla marknader som undersöktes hade måltider lagade med HelloFresh en lägre klimatpåverkan jämfört med måltider lagade med ingredienser köpta från mataffären, eller levererade från restauranger. I båda fallen hade HelloFresh-måltiderna en lägre GWP-faktor (global warming potential). Baserat på denna information och flera andra faktorer, inklusive försäljningsdata och marknadsfördelning, beräknade vi ett vägt genomsnittligt GWP för varje marknad och övergripande global verksamhet.

Hur kom vi fram till dessa resultat?

Hur kom vi fram till dessa resultat?

För att beräkna det globala genomsnittet av koldioxidutsläppen för vart och ett av de tre måltiderna (för matkasse, restaurangleverans och mataffär), utöver den genomsnittliga påverkan (kgCO2e) av varje proteinbaserad måltid, tog vi hänsyn till flera faktorer, inklusive försäljningsdata och marknadsfördelning.

För att få fram det globala genomsnittet av koldioxidutsläppet per måltid beräknade vi först genomsnittet per proteinbaserad måltid, viktat av de måltider som såldes 2020 på de fyra regionala marknaderna. Till exempel varierade påverkan av en hamburgare från HelloFresh mellan 6,3 kgCO2e till 7,4 kgCO2e på olika marknader (se livscykelanalysen från HelloFresh, sidan 13).

Genom att räkna ut genomsnittet av denna statistik, med hänsyn till antalet sålda måltider i varje region, fick vi en global genomsnittlig påverkan på 6,9 kgCO2e för en hamburgare av nötkött. Sedan beräknade vi ett genomsnitt av den faktiska globala påverkan av de tre måltidstyperna, som påverkas av volymerna av proteintyper som såldes samma år.
Slutligen beräknades skillnaden i koldioxidutsläpp mellan HelloFreshs och konkurrenternas måltider i procent genom att titta på den genomsnittliga GWP-faktorn i de tre systemen (matkasse, restaurangleverens och mataffär).

Globalt sett är koldioxidutsläppen från HelloFresh-måltider i genomsnitt 5,5% lägre jämfört med måltider levererade från restauranger och 25% lägre i jämförelse med måltider lagade med ingredienser från mataffären, vilket indikerar att HelloFresh-recept har en allmänt lägre klimatpåverkan.

Läs mer om studien här: <a href="https://cdn.hellofresh.com/de/cms/HelloFresh_Meal_Kit_Life_Cycle_Assessment_Study.pdf"style="color:#067A46">se livscykelanalysen från HelloFresh .

Upptäck våra recept