Integritetspolicy

1 Syfte

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas på ett rättvist och transparent sätt samt att dina personuppgifter skyddas. Vi tillhandahåller därför en policy som innehåller all information du behöver för att verifiera och utöva dina dataskyddsrättigheter. Denna policy gäller för alla typer av personuppgifter som du har lämnat till oss när du registrerar ett konto eller som samlas in via vår hemsida, telefon, e-post eller vid andra tillfällen när du har haft kontakt med oss. I denna policy informerar vi dig också om vilken information vi kan komma att dela med våra partners.

2 Personuppgiftsansvarig

HelloFresh Sweden AB, org. nr. 559192-1274 (“HelloFresh“) ansvarar för all behandling av personuppgifterna.

För frågor om

(i) dina köpvillkor eller andra kundtjänstfrågor, får du gärna kontakta vår kundservice på hej@hellofresh.se eller +46 858 097 065; eller

(ii) vår integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller dina dataskyddsrättigheter, kontakta oss på gdpr.hellofresh@hellofresh.se.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss eller om du upplever att HelloFresh behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (“GDPR“) har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du kan nå IMY på +46 8 657 61 00 ellerimy@imy.se.

3 Behandling av personuppgifter

3.1 Vilka personuppgifter samlas in och när?

Vi samlar in dina personuppgifter om du är kund, skapar ett konto hos oss eller om du kontaktar oss på något annat sätt.

Vi samlar in, använder, lagrar och överför olika typer av personuppgifter om dig som vi har kategoriserat på följande sätt:

- Identitetsuppgifter: exempelvis förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identitetsuppgifter, födelsedatum och kön.
- Kontaktuppgifter: exempelvis faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
- Finansiella uppgifter: exempelvis information om bankkonton och betalkortsuppgifter.
- Transaktionsuppgifter: exempelvis information om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster du har köpt av oss.
- Tekniska uppgifter: exempelvis din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszoninställningar och plats, webbläsarens instickstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på enheterna som du använder för att komma åt hemsidan.
- Användarprofiluppgifter: exempelvis ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar du gjort, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
- Användaruppgifter: exempelvis information om hur du använder vår hemsida, våra produkter och tjänster.
- Marknads- och kommunikationsuppgifter: exempelvis dina preferenser avseende att ta emot marknadsföring från oss.

Vi samlar även in, använder och delar aggregerade personuppgifter såsom statistiska eller demografiska uppgifter för andra ändamål. Aggregerade personuppgifter kan härledas från dina personuppgifter men anses inte vara personuppgifter i lagensmening eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt kan härledas till dig. Vi kan till exempel aggregera dina användaruppgifter för att beräkna procentandelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi däremot kombinerar eller sammankopplar aggregerade personuppgifter med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som då kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

3.2 Vilken är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter?

Vi behandlar i allmänhet personuppgifter på grundval av följande rättsliga grunder;

(i)du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter
(ii)behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, till exempel om vi använder din e-postadress för att bekräfta leveransdatum för din nästa matlagningslåda;
(iii)behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, till exempel. om vi kontrollerar din ålder och din identitet innan avtalet ingås; eller
(iv)behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt eller tredje parts berättigade intresse, till exempel om vi använder din e-postadress för att skicka ut vårt nyhetsbrev i marknadsföringsändamål eller för att optimera vår hemsidas reklamutformning.

Om vi måste samla in dina personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du inte tillhandahåller de uppgifterna som vi begärt, kan vi inte prestera enligt avtalet vi har eller avser ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). Vi kan i sådant fall vara tvungna att avsluta eller avbeställa den produkt eller tjänst som du har beställt av oss men vi kommer att meddela dig om detta vid den tidpunkten i en sådan situation.

3.3 Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter så snart som det inte längre finns något lagringsändamål, förutsatt att det inte finns något lagkrav eller annan rättslig skyldighet att spara uppgifterna.

Vid bedömningen av lämplig lagringstid för dina personuppgifter beaktar vi mängden, typen och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada som skulle kunna uppkomma vid obehörig användning eller röjande av dina personuppgifter, de syften som vi har för behandlingen av dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga lagkrav eller andra rättsliga skyldigheter.

3.4 Hur behandlar vi personuppgifter på vår hemsida?

3.4.1 Köp av våra produkter eller tjänster
Vi skapar ett kundkonto till dig efter att du har registrerat dig hos oss för att du ska kunna beställa våra produkter eller tjänster. Vi sparar ditt användarnamn och lösenord för att skydda ditt kundkonto från åtkomst från tredje part. Dina kontaktuppgifter, order- och leveranstid och betalningsuppgifter sparas för att vi ska kunna leverera produkten till dig. Om du väljer att ange ditt telefonnummer kommer vi att kunna kontakta dig vid förseningar eller problem med leveransen av din produkt.

I detta avseende behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig. Dina personuppgifter behandlas alltså för att vi ska uppfylla våra åtaganden gentemot dig i enlighet med våra kundvillkor.

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss under den tid ditt konto hos oss är aktivt och under 36 månader efter att ditt konto har inaktiverats eller dina leveranser har pausats, förutsatt att lagringsskyldigheten inte föreskriver något annat.

3.4.2 Betalning av de produkter eller tjänster du köper
Beroende på vilken betalningsmetod du väljer skickas dina betalningsuppgifter till vald leverantör av betaltjänster. Observera att det då är leverantören av betaltjänster som ansvarar för dina betalningsuppgifter och inte HelloFresh. Information, särskilt om den myndighet som är ansvarig för respektive leverantör av betaltjänster, kontaktinformation till respektive betaltjänstleverantörs dataskyddsombud och information om de kategorier av personuppgifter som behandlas av betaltjänstleverantören kan erhållas genom betaltjänstleverantörernas respektive hemsidor

- Adyen NV, dataskydd: www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

- Braintree, dataskydd: www.braintreepayments.com/se/legal/braintree-privacy-policy

- Klarna, dataskydd: www.klarna.com/se/dataskydd/

I detta avseende behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig. Dina personuppgifter behandlas alltså för att vi ska uppfylla våra åtaganden gentemot dig i enlighet med våra kundvillkor.

3.4.3 Vid kontakt med HelloFresh
Du kan kontakta oss via e-post på hej@hellofresh.se eller på telefon +46 858 097 065. Vi behandlar endast dina personuppgifter i detta sammanhang för att kunna komma i kontakt med dig och för att besvara dina frågor. I detta avseende baserar vi vår behandling på ditt samtycke som du kan återkalla. Dina personuppgifter lagras bara av oss under den tid som din fråga besvaras.

Utskick av vårt nyhetsbrev Du ges möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev, till exempel när du registrerar dig hos oss eller på vår receptsida.

Annonsinformation kommer endast att skickas till din e-postadress som en del av vårt nyhetsbrev om du är en befintlig kund baserat på vårt berättigade intresse att informera dig om våra ytterligare produkter eller om du har samtyckt till att vi använder din e-postadress för detta ändamål. Oavsett om behandlingen bygger på ditt samtycke eller på vårt berättigade intresse, kan du naturligtvis närsomhelst återkalla ditt samtycke som du lämnat för att tillskickas nyhetsbrev eller ta bort din e-postadress från vårt nyhetsbrevs sändlista, till exempel genom att klicka på avprenumerationslänken i nyhetsbrevet, uppdatera kommunikationsinställningen för ditt kundkonto eller genom att skicka ett meddelande till hej@hellofresh.se.

Om du är befintlig kund kan vi komma att behandla dina personuppgifter för andra reklamändamål än nyhetsbrev baserat på vårt berättigade intresse att informera dig om våra produkter. Även i detta fall kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter och ta bort din e-postadress från vår sändlista avseende ytterligare reklam från oss, till exempel genom att klicka på avprenumerationslänken i annonsen, uppdatera kommunikationsinställningen i ditt kundkonto eller genom att skicka ett meddelande till hej@hellofresh.se..

Dina personuppgifter lagras av oss under den tid du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

3.4.5 Annan marknadsföring från HelloFresh

HelloFresh använder den e-postadress och postadress som du angett för att informera dig om liknande produkt- och tjänsteerbjudanden via e-post och vanlig post. Vår behandling bygger på vårt berättigade intresse att informera dig om liknande produkter och tjänster. Om du inte vill få ytterligare reklam via e-post eller vanlig post kan du invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter för reklamändamål när som helst utan att det medför några andra kostnader än för meddelandeöverföringen enligt standardavgifter.

Du kan invända mot behandlingen på telefon +46 858 097 065 eller skriftligen till hej@hellofresh.se..

Dina personuppgifter kommer att lagras av oss under den tid ditt konto hos oss är aktivt, tills du har återkallat ditt samtycke, eller under 36 månader efter det att ditt konto har inaktiverats eller dina leveranser har pausats.

4 Kommer mina användningsuppgifter att behandlas för webbplatsoptimering och användningsbaserad onlineannonsering?

4.1 Vår användning av cookies

HelloFresh använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator, telefon eller surfplatta när du besöker vår hemsida och låter din webbläsare omdirigeras. Cookies lagrar information såsom dina språkinställningar, tiden du besöker vår hemsida eller den information du anger där. På så sätt behöver du inte ange alla nödvändiga uppgifter vid varje besök. Cookies gör det också möjligt för oss att känna igen dina preferenser och anpassa vår hemsida till dina intressen.

HelloFresh använder cookies för att skapa pseudonyma användarprofiler i enlighet med lagkrav, men också för att optimera användningen av vår hemsida. Vi kan utvärdera användarprofiler för att förstå användningen av vår hemsida, för att bestämma målgrupper för våra produkter och för att optimera våra erbjudanden. När vi skapar pseudonyma användarprofiler associerar vi inte dessa uppgifter direkt med dig och vi kan därför inte spåra specifika aktiviteter tillbaka till dig.

Hellofresh.se använder cookies för att samla in webbplatsuppgifter, till exempel vilka delar av hemsidan du besöker, de interaktioner du har och registrering av dina beställningar.

Vi rekommenderar att du samtycker till användningen av cookies eftersom vår hemsida annars endast kan användas i begränsad utsträckning.

Om inget annat anges nedan, raderas alla cookies när du avslutar din webbsession och lämnar vår hemsida.

Vi kategoriserar de cookies vi använder enligt följande:

Obligatoriska cookies. Dessa cookies är nödvändiga för de grundläggande funktionerna på vår hemsida. Utan dessa cookies kan vi inte behandla dina beställningar och du kan inte använda ditt kundkonto

Funktionscookies. Dessa cookies hemsidans användarvänlighet och förbättrar funktionerna på vår hemsida.

Anpassningscookies. Dessa cookies samlar in information om hur du använder vår hemsida. Detta gör att vi kan identifiera vilka delar av vårt onlineutbud som är särskilt populära och därmed förbättra vårt erbjudande till dig.

Cookies från tredje part. Dessa cookies används av tredje parter, till exempel sociala nätverk som Facebook och Google, och kan antingen tillhandahållas av eller till sådana tredje parter. Cookies från tredje part används till exempel för så kallad “re-targeting“, information om ditt besök på vår hemsida skickas då till tredje parter, som senare används för att visa dig vår marknadsföring på andra webbplatser och sociala medier.

4.2 Undvika cookies

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du vill förhindra att cookies lagras väljer du “acceptera inte cookies“ i webbläsarinställningarna. Du kan ta reda på hur detta fungerar i detalj från din webbläsarleverantörs instruktionsmanual. Du kan när som helst ta bort cookies som redan lagrats på din dator. Vi vill dock påpeka att vår hemsida endast kan användas i begränsad utsträckning utan cookies. Alternativt kan du förhindra insamling och vidarebefordring av dina uppgifter (särskilt din IP-adress) och behandling av dessa uppgifter genom att inaktivera Java Script i din webbläsare eller genom att installera ett verktyg såsom “NoScript.“

Du kan också inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att använda det så kallade “Network Advertising Initiative’s disabling tool“. Vi och leverantörerna kommer dock att fortsätta att få statistik om hur många användare som besöker vår hemsida och när.

Vi vill förklara några av de tjänster som används i detta avseende i mer detalj:

4.3 Google Analytics

Vår hemsida använder Google Analytics, en tjänst som levereras av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google“). Google Analytics gör det möjligt för oss att utvärdera din webbplatsanvändning för att sammanställa analyser av webbplatsaktivitet och använda andra tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändning.

Vi vill påpeka att koden “gat.anonymizeIp ();“ har lagts till i Google Analytics för att säkerställa anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Din IP-adress kommer att anonymiseras av Google i EU:s medlemsländer eller i EES-stater. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Googleserver i USA och förkortas där. IP-adressen som skickas av din webbläsare med Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Googledata. Mer information om användningsvillkor och dataskydd finns på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/och https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Du kan dessutom förhindra att Google samlar in uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget. Genom att klicka på följande länk placerat en så kallad “opt-out cookie“ som förhindrar den framtida insamlingen av dina uppgifter när du besöker denna webbplats: Inaktivera Google Analytics

Vi använder också av tjänsten Google Conversion Tracking som en del av Google Analytics. Detta gör att vi kan registrera beteendet hos de som besöker vår hemsida. Till exempel visas hur ofta kontaktformuläret har fyllts i. Vi ser också hur många klick på annonser från externa källor (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) som har lett till vår hemsida.

4.4 Matomo (tidigare Piwik)

Denna hemsida använder Matomo (tidigare Piwik), en tjänst från InnoCraft Ltd., som gör det möjligt för oss att utvärdera ditt beteende på vår hemsida och sammanställa rapporter om hemsidans aktivitet. Informationen som skapas av cookien överförs till webbplatsoperatörens server i Tyskland och lagras där. IP-adressen görs anonym direkt efter behandling och innan den lagras, informationen kan alltså inte kopplas direkt till dig.

Du kan inaktivera Matomos datainsamling här.

4.5 Facebook Custom Audience Pixel

Denna hemsida använder Custom Audience Pixel vilket är en tjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., USA. Custom Audience Pixel är en Java Script kod som vi har integrerat i våra hemsidor. Vi använder Custom Audience Pixel för att samla information om hur våra besökare använder vår hemsida. Pixel samlar och rapporterar Facebookinformation om användarens webbläsarsession, en så kallad “hashed version“ av Facebook-ID och webbadressen som visas. Varje Facebookanvändare har ett unikt och enhetsoberoende Facebook-ID som gör att vi kan identifiera och känna igen användare på flera enheter på det sociala nätverket Facebook, vilket gör att vi kan nå våra besökare på nytt för reklam via Facebookannonser. Efter 180 dagar raderas användarinformationen men återkommer igen om användaren återvänder till vår hemsida. HelloFresh får därför inte ta del av några personuppgifter hänförliga till enskilda besökare och målgruppsspecifika annonser kan endast annonsera specifikt om de har nått ett betydande antal besökare.

För mer information om Facebook och dess integritetsinställningar, se Facebook Inc integritetspolicy och användarvillkor.

4.6 Adality

Denna hemsida använder så kallad “realTargetingteknik“ från adality GmbH, Neumarkter Str. 22, 81673 München (”adality”) för att optimera så kallade “re-targetingprocesser“. När du använder vår hemsida placerar adality en cookie på din enhet. Din enhets IP- eller Mac-adress som överförs av tekniska skäl tas bort innan överföring av ovannämnda information sker till adality, adality kan alltså inte identifiera dig. För att spara cookie-ID använder adality Amazon Web Services Inc. som behandlingsmedium. Detta kan innebära att ovannämnda uppgifter överförs till ett land som inte garanterar samma dataskyddsstandarder som EU. I dessa fall garanterar adality att tjänsteleverantörerna, genom avtal eller på annat sätt, garanterar en motsvarande standard för dataskydd. Du har rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med art. 44-46 GDPR. Du får gärna begära en kopia av dessa skyddsåtgärder från adality. Adality:s cookie raderas automatiskt efter ett år. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för personligt anpassad marknadsföring genom att klicka på länken: https://adality.de/en/privacy/

Andra operatör
Vi använder också följande tjänster för webbplatsanalysändamål och för personligt anpassad reklam. Om du vill inaktivera respektive tjänst följer du respektive länk för opt-out, om sådan finns:

TJÄNST: Dynamic Yield Analytics
LEVERANTÖR: Dynamic Yield Inc., USA
OPT-OUT: www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

TJÄNST: Hotjar
LEVERANTÖR: Hotjar Ltd, Malta
OPT-OUT: www.hotjar.com/opt-out

TJÄNST: New Relic
LEVERANTÖR: New Relic Inc., USA
OPT-OUT: Email an datenschutz@hellofresh.de

TJÄNST: AppNexus
LEVERANTÖR: AppNexus Inc., USA
OPT-OUT: www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

TJÄNST: Bing Ads
LEVERANTÖR: Microsoft Corp., USA
OPT-OUT: Deaktivieren von Cookies über allgemeine Browsereinstellungen

TJÄNST: Cross Engage
LEVERANTÖR: CrossEngage GmbH, Deutschland
OPT-OUT: E-Mail an optout@crossengage.io

TJÄNST: Google AdWords und Conversion Tracking
LEVERANTÖR: Google Inc., USA
OPT-OUT: Deaktivieren von Cookies über allgemeine Browsereinstellungen

TJÄNST: Google Dynamic Remarketing
LEVERANTÖR: Google Inc., USA
OPT-OUT: Deaktivieren von Cookies über allgemeine Browsereinstellungen

TJÄNST: Google GA Audience
LEVERANTÖR: Google Inc., USA
OPT-OUT: www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

TJÄNST: Double Click und Double Click Spotlight
LEVERANTÖR: Google Inc., USA
OPT-OUT: www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

TJÄNST: Twitter Advertising
LEVERANTÖR: Twitter Inc., USA
OPT-OUT: https://optout.aboutads.info

TJÄNST: Taboola
LEVERANTÖR: Taboola Inc., USA
OPT-OUT: www.taboola.com/privacy-policy

TJÄNST: Crazy Egg
LEVERANTÖR: Crazy Egg Inc., USA
OPT-OUT: www.crazyegg.com/opt-out

TJÄNST: Outbrain
LEVERANTÖR: Outbrain UK Limited, USA
OPT-OUT: www.outbrain.de/legal/privacy-713

TJÄNST: BidSwitch
LEVERANTÖR: BidSwitch, USA
OPT-OUT: www.iponweb.com/privacy-policy/

TJÄNST: Flashtalking
LEVERANTÖR: Flashtalking Inc., USA
OPT-OUT: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/

TJÄNST: VE Interactive
LEVERANTÖR: e Global UK Limited, UK
OPT-OUT: Deaktivieren von Cookies über allgemeine Browsereinstellungen

TJÄNST: FLXONE
LEVERANTÖR: Mapp Digital Germany GmbH, Deutschland
OPT-OUT: http://flxone.com/platform/

5 Kommer mina personuppgifter överföras till tredje part?

Det kan vara nödvändigt att andra parter också får se och behandla dina personuppgifter för att HelloFresh ska kunna behandla dina personuppgifter i enlighet med de ändamål som beskrivits häri.

5.1 Mottagare inom HelloFreshkoncernen
HelloFresh är ett globalt företag med dotterbolag över hela världen. I speciella fall kan det vara nödvändigt för oss att överföra dina personuppgifter till vårt koncernmoderbolag, HelloFresh SE, Berlin, till exempel när det utför vissa viktiga uppgifter för koncernen. En sådan överföring sker dock endast om vi har behörighet att göra det eller som en del av orderbehandlingen.

5.2 Externa tjänsteleverantörer (leverantörer)
Dina personuppgifter kommer att överföras till tjänsteleverantörer om de arbetar för vår räkning och stöder HelloFresh i tillhandahållandet av dess tjänster. Sådana tjänsteleverantörer kan vara:
- Tjänsteleverantörer inom kundverifiering
- Tjänsteleverantörer inom datalagring och behandling
- Tjänsteleverantörer som erbjuder specifika IT-tjänster, till exempel kundhantering och kundåterkopplingslösningar
- Tjänsteleverantörer för utskick av nyhetsbrev
- Tjänsteleverantörer inom marknadsföring
- Tjänsteleverantörer för implementering av lotterier
- Tjänsteleverantörer och leverantörer av betaltjänster
- Tjänsteleverantörer inom hantering av fordringar
- Sociala nätverk

Behandlingen av dina personuppgifter av de anlitade tjänsteleverantörerna sker inom ramen för orderbehandling.
5.3 Andra tjänsteleverantörer, partners och tredje parter
HelloFresh kan komma att samarbetar med andra partners om det är nödvändigt för att fullfölja våra tjänsteerbjudanden eller om vi har en rättslig förpliktelse att lämna ut uppgifter. Detta inkluderar transportföretag (för leverans av produkter), leverantörer av bank- och betaltjänster samt utlämning av personuppgifter till statliga myndigheter eller genom domstolsbeslut.

6 Kommer mina uppgifter att behandlas utanför EU/EES och hur säkerställs dataskyddet?

Vi kan från tid till annan komma att använda oss av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder för personuppgifterna etableras innan sådan överföring av dina personuppgifter sker. Detta innebär att en dataskyddsnivå jämförbar med EU-standard uppnås genom användningen av lämpliga skyddsåtgärder såsom EU:s standardavtalsklausuler eller ett beslut om adekvat skyddsnivå såsom så kallad EU Privacy Shield.

EU standardavtalsklausuler finns här.

7 Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Varje kund eller annan person som berörs av personuppgiftsbehandling har (i) rätt till tillgång till information, (ii) rätt till rättelse, (iii) rätt till radering, (iv) rätt till begränsning av behandlingen, (v) rätt till invändning och (vi) rätt till dataöverföring (så kallad dataportabilitet).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller även för återkallelse av samtycke som givits innan GDPR trädde i kraft, det vill säga före den 25 maj 2018. Observera att ett återkallat samtycke endast kommer att gälla för framtida behandling. Behandling som ägde rum före återkallelsen påverkas inte.

Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter och/eller återkalla ditt samtycke per telefon +46 858 097 065 eller skriftligen till hej@hellofresh.se.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven, alternativt kan vi vägra att tillmötesgå din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa att du får tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som finns till för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att be dig om mer information om din begäran för att snabbare kunna besvara den.

Om du inte är nöjd med det svar du fått från oss eller om du upplever att HelloFresh behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du kan nå IMY på +46 8 657 61 00 eller imy@imy.se.

8 Övrigt

8.1 Datasäkerhet
Det är viktigt för oss att ta väl hand om dina personuppgifter och all behandling av personuppgifter på HelloFresh sker i enlighet med GDPR. Vi har satt lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra att dina personuppgifter förloras, obehörigen används, tillgås, ändras eller röjs. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, leverantörer och andra tredje parter som har en affärsbetingad anledning att ta del av dem. Dessa parter behandlar bara dina personuppgifter på våra instruktioner och de har tystnadsplikt.

Vi har infört särskilda förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om det skett en incident där vi enligt lag har en skyldighet att göra det.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår hemsida, har du ansvar för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte dela lösenord med någon annan.

8.2 Ändringar av policyn
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i integritetspolicyn publicerar vi dessa på vår hemsida www.hellofresh.se. Vid betydande förändringar kommer vi också att meddela dig om uppdateringen via e-post senast 14 dagar innan ändringarna träder i kraft.

Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi behandlar dina personliguppgifter kommer vi att meddela dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar. Vi kommer också att arkivera tidigare versioner av denna integritetspolicy för din bekvämlighet.

Denna integritetspolicy gäller från och med den 19 augusti 2019.