Våra matkassar
Logga in
Det första globala CO2-neutrala matkasseföretaget

Det första globala CO2-neutrala matkasseföretaget

Vi förpliktar oss till att kompensera 100% av våra direkta koldioxidutsläpp vilket gör oss till ditt miljövänligaste val av matkasse.

HelloFresh förpliktar sig till att kompensera 100% av våra direkta koldioxidutsläpp vilket gör oss till ditt miljövänligaste val av matkasse.

Reducera CO2 med HelloFresh

Som en del av vår mission att förändra hur människor äter försöker vi alltid hitta nya sätt att hjälpa dig balansera ditt koldioxidavtryck. HelloFresh förpliktar sig till att kompensera alla direkta CO2-utsläpp orsakade av vår interna verksamhet, våra kontor, företagsresor och leveranser till våra kunder. Vi gör detta möjligt genom att investera i gröna initiativ via vår partner Planetly. Genom att fullständigt kompensera koldioxidutsläppen från våra leveranser stöttar vi dig i att göra gröna val och stärker miljövänliga projekt runtom i världen.

HellloFresh minskar koldioxid över hela världen

Utöver våra lokala initiativ har vi investerat i flera koldioxidminskande projekt över hela världen. Allt från storskaliga förnybara energianläggningar i Mongoliet till att fånga metan från jordbruksavfall i Nederländerna och Turkiet. HelloFresh stöttar gröna initiativ som syftar till att möta utmaningarna med klimatförändringar.

Om Planetly

För att se till så att dina matkassar är koldioxidneutrala ända fram till din tröskel har vi inlett ett samarbete med klimatexperterna på Planetly. De har byggt intelligent mjukvara som hjälper oss att analysera våra totala direkta koldioxidutsläpp genom hela försörjningskedjan (exkl. USA). De matchar oss med lokala och globala gröna initiativ såsom ovan nämnda. Vi samarbetar endast med certifierade alternativ som handplockats av Planetly för att säkerställa att projekten verkligen gör en skillnad för att förhindra klimatförändringar. Varje projekt ligger i samma linje som vår matkassemodell, och det är därför vi fokuserar på lantbruks-, skogs- och grön energiindustrier. Planetly stöttar oss i arbetet med att ytterligare minska vårt koldioxidavtryck, t.ex. genom att byta till grön el i Tyskland.