Ett fullt koldioxidkompenserat matkasseföretag

HelloFresh kompenserar för 100% av våra direkta koldioxidutsläpp.
HelloFresh kompenserar för 100% av våra direkta koldioxidutsläpp.
Minska koldioxidutsläpp med HelloFresh

Minska koldioxidutsläpp med HelloFresh

Som en del av vår mission att förändra hur människor äter försöker vi alltid hitta nya sätt att hjälpa dig balansera ditt koldioxidavtryck. HelloFresh förpliktar sig till att kompensera alla direkta CO2-utsläpp orsakade av vår interna verksamhet, våra kontor, företagsresor och leveranser till våra kunder. Vi gör detta möjligt genom att investera i gröna initiativ via vår partner Planetly. Genom att fullständigt kompensera koldioxidutsläppen från våra leveranser stöttar vi dig i att göra gröna val och stärker miljövänliga projekt runtom i världen.
Minska matsvinnet i Nepal

Minska matsvinnet i Nepal

I Katmandu, Nepal, är det en stor utmaning att bli av med avfall från städernas grönsaksmarknader. Därför stöttar HelloFresh ett projekt för biokompostering som förvandlar grönt avfall till ekologisk kompost. Med hjälp av detta projekt samlas 50 ton organiskt grönsaksavfall in varje vecka från lokala marknader - avfall som annars skulle hamnat på soptippen. Efter framgången med detta projekt byggdes också en större och delvis mekaniserad komposteringsanläggning i närheten i Saibu. Tillsammans med minskningen av metanutsläpp förbättrar detta projekt luftkvaliteten i samhället och ger kompost av hög kvalitet som gör så att jordbrukare kan odla sina åkrar på mer hållbart sätt.
Globala gröna energiprojekt

Globala gröna energiprojekt

HelloFresh investerar i olika initiativ för koldioxidkompensation såsom storskaliga förnybara energilösningar i Turkiet och Kina och ett metanavskiljningsprojekt i Nederländerna. Tre toppmoderna vattenkraftverk ger ren energi till en låg kostnad i Turkiet, medan Gansu vindkraftprojekt i Kina driver 134 vindkraftverk och stöder långsiktiga jobbmöjligheter inom förnybar energi. I Nederländerna kompenserar vi för våra koldioxidutsläpp genom att stödja ett VCS-certifierat (Verified Carbon Standard) projekt som fångar metan som släpps ut från bondgårdar. När marken inte längre kan absorbera kväve från gödsel används istället gödseln för att generera förnybar elektricitet vilket minskar metanutsläpp i atmosfären.